Haberler


Modern Eğitiminizi Nereden Alıyorsunuz?
 • Yorumlar: 0
 • 06 May 2005 16:17
 • Haber kategori: Çayyolu
 • Ekleyen:
 • Ziyaretler: 1288
 • Son Güncelleme: -/-
 • (Güncel Beğeni 0.0/5 Yıldızlar) Toplam Oylar: 0

Modern Eğitiminizi Nereden Alıyorsunuz?

0 0

Klasik okul eğitimi, öğrencinin yaşını esas alır. Akran olduklarından dolayı aynı sıralara oturtulan öğrencilerin, daha önceki birikimleri ve derse hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınmaz. Müfredat, kitap ve konular ile öğretim yöntem ve teknikleri; belirli ve hep tek tiptir. Öğretmen derse girer ve hep "tek tip" oldukları varsayılan öğrencilere konularını anlatır…

Bu sistem o kadar kanıksanmıştır ki, eğitim bilimindeki ilerlemeleri ve modern eğitim uygulamalarını takip edemeyen büyük çoğunluk, her türlü başarısız sonucun sorumlusu olarak sadece öğrenciyi görür. Eğitimde başarının en önemli aktörleri olan aile büyükleri ve eğitmenler, kendilerine nadiren yönelen eleştiri oklarını maharetle savuşturabilirken; aldığı puan ortada olan öğrencinin böyle bir imkanı bulunmaz: O, ortada ve yapayalnızdır.

Oysa alınan puan sadece öğrencinin başarı seviyesini ölçmez. Öğrenciye model olan; onu eğitim hayatı boyunca yönlendiren; çalışma ortam ve olanaklarını hazırlayan tüm "ekibin" ortak başarı puanıdır bu. Öyle ki, öğrencinin sınavdan önceki son zamanlarda yeteri kadar ders çalışmaması, yeterli düzeyde ve disiplinli bir hazırlık yapmaması, vs. hep bu ekibin ortak edimlerinin sonucudur.

Çok geniş kitleleri belirli bir eğitim standardına ulaştırmak gibi kaçınılmaz ve mutlak bir sorumlulukları olan resmi okulları tartışma dışında bırakırsak; özel eğitim kurumlarında da aynı klasik sistem, varsayım ve değerlendirmelerin halen geçerli olabilmesinin nedenleri ve sonuçları hakkında daha kolay akıl yürütebilirsiniz!

Örneğin, dershaneleri düşünün ve bazı sorular sorun: öğrencinizin okul eğitiminde dikkate alınmayan ön bilgileri ve becerileri; öğrenme biçimi ve kapasitesi; hedefleri ve kaygıları; moral ve motivasyon seviyesi, bu kurumlarda yeterince dikkate alınıyor mu gerçekten? Kurum öğrencinizi bir sınıfa yerleştirirken onu tanımaya mı çalışıyor, yoksa herkesin içinin rahat etmesini sağlayan "basit" testler mi uyguluyor? Kurum hangi öğrencilerine neler kazandırıyor ve dahası: "sadece kazandırıyor" mu? Kurumun, dershaneye gitmese bile girdiği sınavlarda başarılı olabilecek öğrencileri var mı ve eğer varsa, bu öğrencilere ne gibi bir ek yarar ve donanım sağlayabiliyor? Bu soruları siz çoğaltın ve öğrencinizin kalabalık içinde kaybolmaması; farklılıklarını geliştirerek başarılı ve mutlu olabilmesi; hedeflerine uygun eğitim alabilmesi; sınava girdiğinde de doğru bir ekip çalışmasının altında imzasının olabilmesi için muhatabınız olan eğitim kurumlarına sorun. Hakkınızı kullanın!

Genel olarak bilimde ve özel olarak eğitim biliminde genelgeçer kabul edilebilecek bazı ilkeler vardır ki; göz ardı edilmeleri hemen her zaman yanlış seçimler yapılmasına yol açar: 

- Niceliksel birikim veya değişimin sonucunda niteliksel değişim ortaya çıkar.
- Niteliğe dair ipuçları veren sayılar rastlantısal değildir.
- Sıralı oluşlarda, bir nedensellik veya ön gereklilik ilişkisi vardır.
- Her birey eğitilebilir; eğitim, tasarlanabilir ve kontrol edilebilirdir.
- Eğitimde erken eğitim ve erken eğitimde çevre belirleyicidir.
- Öz disiplin, dış disiplinden daha güçlü ve etkilidir.
- Sorunların ortaya çıkmasını önlemek, ortaya çıktıktan sonra önlem almaktan daha doğru ve kolaydır.
- Bir uzman eşliğinde, pratik içinde yaparak öğrenme, en etkili ve kalıcı öğrenme biçimidir. 
- Doğru hedefler belirleyerek, hedeflerle uyumlu kararlar alabilmek için başkalarının deneyimlerinden de yararlanmak gerekir.
- Zamana hükmedebilmek ve detaylara hakim olabilmek başarının anahtarlarıdır. 
- Düşünmenin aygıtı dildir. Anadilimizi ne kadar iyi bilirsek o kadar iyi düşünebiliriz. 
- Anadilimiz dışında öğrendiğimiz her dil düşünme ve yaratma kapasitemizi daha da arttırır.
- Çağın teknolojik imkanlarından yararlanmaksızın bilimsel ve teknolojik gelişim sürdürülemez.
- Eğitim, yeni teknolojilerin en hızlı şekilde uyarlanmasını gerektiren bir alandır.
- Eğitimde ortamın ve öğrenciye doğru örnek olmanın önemi çok büyüktür.
- Eğitim sorunu, doğrusal (lineer) bir sınama ve başarma sorunu değildir.
- Meslek sorunu, daha çok bir kültür sorunudur.

Sorular ve ilkeler zihnimizden eksik olmasınlar!

Dershane Öğrence

Paylaş
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Hiç yorum yok...

Bilgi! Maalesef sadece kayıtlı ve giriş yapmış kullanıcılar yorum gönderebilir. Giriş yapın veya Kayıt olun.