Haberler


Dolaylı Vergiler en adaletsiz vergilerdir...
 • Yorumlar: 0
 • 05 Ağustos 2005 21:21
 • Haber kategori: Çayyolu
 • Ekleyen:
 • Ziyaretler: 2142
 • Son Güncelleme: -/-
 • (Güncel Beğeni 0.0/5 Yıldızlar) Toplam Oylar: 0

Dolaylı Vergiler en adaletsiz vergilerdir...

0 0

8 HAZİRAN 2005 tarihinde yapılan; "DOLAYLI VERGİLER VE TÜKETİCİ ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI" konulu sempozyuma Çayyolu Platformu Pahalılıkla Mücadele Komisyonu ve bölgemizde yeni kurulan Tüketici Hakları Derneği Çayyolu Şubesi temsilcileri birlikte katıldık. 
Sempozyumu; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) ile Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) birlikte düzenlemişlerdi.
İki oturumdan oluşan bu sempozyumda açılış konuşmalarını TÜDEF Genel Başkanı Turhan ÇAKAR, Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Genel Başkanı M.Rıdvan SELÇUK, TÜRMOB Genel Başkanı Mehmet TİMUR yaptı. 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof.Dr.Yüksel KOÇYALKIN başkanlığındaki birinci oturumda; VAVEK'den Yeminli Mali Müşavir Kazım YILMAZ, TÜRMOB'dan A.Masis YONTAN, Vergi Denetmenleri Derneği E.Gnl.Bşk.Coşkun ARAS, Ankara Ünv.SBF'den Doç.Dr.Abuzer PINAR dolaylı vergilerin tüketici üzerindeki yansımaları konusunda geniş bilgiler verdiler.
TÜDEF Gnl.Sek.ve Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKODER) Gnl.Bşk.Yrd. sı Ali ÇETİN'in yönettiği ikinci oturumda ise; SHP MYK üyesi Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa KUL, ANAP Gnl.Bşk.Yrd.Muhsin KOÇYİĞİT, CHP Adana Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Üyesi Kemal SAĞ, AKP İzmir Milletvekili Fazıl KARAMAN konuyla ilgili uygulamalar hakkında bilgi verdiler.
Salondaki katılımcılar, doğal olarak muhalefet partisi CHP milletvekilini, bilhassa da AKP milletvekilini oldukça sıkıştırdılar. Soruların ve yakınmaların çoğuna muhatap olan AKP milletvekili Fazıl KARAMAN belli ki bu konuları geçiştirmekte oldukça antremanlıydı. Salonda zaman zaman tansiyon yükselse de bunu hiç dikkate almayıp, sadece kendi uyguladıkları programların doğruluğundan bahisle tüm sorulara cevap vermeyi yeğledi.
Dolaylı Vergilerin nasıl dolaysız soyguna dönüştüğüne ilişkin TÜDEF' in bildirisini çok doğru ve anlamlı bulduğumdan aşağıya aynen aktarıyorum. 
Değerli bölgemiz sakinlerine sevgi ve saygılarımla.

Çayyolu Platformu
Pahalılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı
Hale ALBAY

DOLAYLI VERGİLER EN ADALETSİZ VERGİLERDİR
Dolaylı vergiler; tüm tüketicilerin satın aldıkları mal veya hizmetlerin içinde ödedikleri KDV, ÖTV gibi vergilerdir. Dolaylı vergiler en adaletsiz vergidir. Çünkü, vergi adaletinin sağlanabilmesi için az kazanandan az vergi, çok kazanandan çok vergi almak gerekir. Dolaylı vergileri, gelir düzeyi ne olursa olsun tüm tüketiciler aynı miktarda öderler. Aldıkları mal veya hizmetin içindedir. KDV, ÖTV gibi vergiler, asgari ücretliden de holding patronundan da aynı miktarda alınır. Bir litre benzin ya da bir ekmek aldığınızda veya cep telefonuyla konuştuğunuzda sabit gelirli bir tüketicinin ödediği dolaylı vergi ile Holding patronunun ödediği vergi aynıdır. Oysa sabit gelirli bir tüketicinin aylık geliri ortalama 650 YTL iken Holding patronunun aylık geliri 65.000 YTL' dir. Dolaylı vergiler, ülkedeki gelir grupları arasındaki uçurumu artırmaktadır. Uygulanan yanlış vergi politikaları, vergide adaleti sağlayamamaktadır. Bütün dünyada her yıl dolaylı vergilerin payı azalmakta, diğer ülkeler kazançtan- servetten alınan vergiyi artırmaktadır. Ülkemizde ise dolaylı vergilerin vergi gelirleri içersindeki payı sürekli artmaktadır.1994 yılında % 51.7 olan oran 2000 yılında % 59'a, 2004 yılında % 69'a çıkmış, 2005 yılında ise % 73'e çıkması planlanmıştır. Son on yılda dolaylı vergiler sürekli artmıştır. Oysa aynı dönemde kar ve kazançtan alınan vergi 1994 yılında %48 iken 2000 yılında % 40'a, 2004 yılında % 30'a düşmüştür. 2005 yılında ise % 25 olacaktır. Bu % 25'in çoğu da yine işçi, memur gibi bordro mahkumlarından alınan Gelir Vergisidir. Bütün Türkiye'de 2004 yılında tüm serbest meslek sahiplerinin ödediği vergi 1.77 katrilyon, ücretlinin ödediği vergi ise 15.7 katrilyondur. Kamu şirketleri dahil bütün büyük şirketlerin, holdinglerin ödediği vergi ise ücretlinin ancak yarısı kadar 8.7 katrilyondur. Vergi gelirlerinin çoğunu tüketiciler ödemekte, ancak tüm zenginlik, servet ve refah ise sabit gelirlinin yarısı kadar bile vergi ödemeyen sermaye sahiplerine, şirket, holding patronlarına akmaktadır. Bir kilo peynirde tüketici Kazım'dan da, Holding sahiplerinden de aynı vergi alınmaktadır. ADALET BU MU? EŞİTLİĞİ BÖYLE Mİ ANLAMAK GEREKİR?

DOLAYLI VERGİLER KAYITDIŞILIĞIN,
HAKSIZ KAZANCIN SEBEBİDİR.

Dolaylı vergiler aynı zamanda kayıt dışılığın nedenlerinden de biridir. Ülkemizde resmi açıklamalara göre; 90 Milyar YTL kazanç kayıt dışında, hiçbir vergi ödenmeden direkt kaçakçının cebine girmektedir. Maliye Bakanlığının kendi dergisi olan "Maliye Dergisi"ülkedeki vergi adaletsizliğini ve denetimsizliği ilan etmektedir. Serbest meslek sahibi, esnaf, tüccar vb. gelir vergisi mükellefi, iş sahiplerinin gelir vergisi içindeki payı 1992 yılında % 12 iken 2003 yılında % 6'ya düşmüştür. Vergi kaçakçılarına, hayali ihracatçılara sürekli af çıkarılırken vergi kaçırma oranları sürekli artmış ve denetlenen mükellef sayısı azalmıştır. Servetten, kazançtan, kardan vergi almayan, vergi kaçakçılığına göz yuman iktidar, tüketicinin cebinden elini çekmemiş ve KDV, ÖTV gibi dolaylı vergileri sürekli artırmıştır.
Maliye Bakanlığı, vergi denetim kadrolarını boş tutarken 20.000 imam kadrosu ile Diyaneti, binlerce kadro ile Polis Teşkilatını takviyeye gitmektedir. Bu hükümet de artık bıçağın kemiğe dayandığını bilmekte, tüketicinin, vere vere tükendiğini görmekte ve önlemini almaktadır. Özünde birer tüketici olan polislerin ve imamların sayısını artırarak, tüketicilere "Kırk katır mı, kırk satır mı? " mesajını vermektedir.

DOLAYLI VERGİLER DÜŞÜRÜLMELİ, KAMUSAL HİZMETLERDE KDV KALDIRILMALIDIR

Maliye Bakanı UNAKITAN, iktidarın ilk günlerinde "Bir ülkede % 67 dolaylı vergi adaletsizliktir, bu oranın aşağıya çekilmesi lazım." diye demeç verirken, kendi döneminde % 73'e çıkması adaletsizliğin katmerleşmesidir. Maliye Bakanlığı tüketicinin cebinden derhal elini çekmelidir. Eğitimde, sağlıkta, elektrikte, suda ve diğer kamusal hizmetlerde KDV kaldırılmalıdır. Benzinde, kişisel bakım ürünlerinde, iletişimde ÖTV indirilmelidir. Tüketicinin değil vergi kaçıranların, hayali ihracatçıların ve banka hortumlayanların üzerine gidilmelidir.

Paylaş
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Hiç yorum yok...

Bilgi! Maalesef sadece kayıtlı ve giriş yapmış kullanıcılar yorum gönderebilir. Giriş yapın veya Kayıt olun.