Haberler


Bankalarla her türlü kredi ilişkilerinde dikkatli olunmalı...
 • Yorumlar: 0
 • 30 Nisan 2007 19:47
 • Haber kategori: Çayyolu
 • Ekleyen:
 • Ziyaretler: 1062
 • Son Güncelleme: -/-
 • (Güncel Beğeni 0.0/5 Yıldızlar) Toplam Oylar: 0

Bankalarla her türlü kredi ilişkilerinde dikkatli olunmalı...

0 0

Tüketici Hakları Derneği Çayyolu Şubesi'nin davetiyle; Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Tüketici ve Rekabet Uzmanı Armağan Yücedağ Çayyolu Platformu'na geldi.

23 Şubat 2006 kabul tarihli Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nu ve Mortgage düzenlemesini anlatarak dinleyicilerin sorunlarını yanıtlayan Yücedağ, "Bankalarla gerek kredi kartı veya tüketici kredisi ya da mortgage ile ilgili anlaşma yaparken son derece dikkatli olunmasını tüketici aleyhine olabilecek maddelerin konmasına izin verilmemesini, bu konularda bilgi sahibi olunmak istendiğinde bireysel müracaatlarda da tüketiciyi aydınlatıcı bilgilerin Sanayi Bakanlığınca verildiğini" belirtti. (Sanayi Bakanlığının Mortgage yasasının uygulanmasını istemeyen tüketicilerin kredi almış oldukları bankaya 5 Haziran 2007'ye kadar vermeleri gereken dilekçe örneği de aşağıya çıkarılmıştır.

Saygılarımızla.

Tüketici Hakları Derneği Çayyolu Şubesi Başkanı
S.Hale Albay

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………........ BANKASI
……………… ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
.....………….

 

06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5582 sayılı KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN' un 20. maddesi ile 2499 sayılı Kanuna eklenen Geçici 11 inci maddesinde;

"Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş bulunan ve bu Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan konut finansmanı tanımına uyan kredi ve finansal kiralama sözleşmelerinin tarafı olan tüketiciler; bu maddenin yürürlüğe girmesini takiben üç ay içerisinde sözleşmenin yapılmış bulunduğu konut finansmanı kuruluşuna başvuruda bulunarak sözleşme konusu işlemin bu Kanunun 38/A maddesinde yer alan konut finansmanı tanımı kapsamı dışında değerlendirilmesi talebinde bulunabilirler.

Süresi içinde talepte bulunmayan tüketicilerin, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş bulunan sözleşmeleri, bu Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında kabil edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre akdedilen sözleşmelerde, her halükarda borcun vadesinden önce ödenmesi durumunda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Şubenizden kullanmış olduğum Tüketici Kredisinin (Konut) 5582 sayılı Kanunun 12 inci maddesi ile 2499 sayılı Kanuna eklenen 38/A maddesinde yer alan konut finansmanı tanımı kapsamında değerlendirilmemesini,

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca düzenlenen Tüketici Kredisi olarak devam ettirilmesini, müracaatıma ait teyidin dilekçemin ikinci nüshasına kayıt düşülmesi veya 10 gün içerisinde tarafıma bildirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

 

…/…/2007 Adı ve Soyadı:.................. Adres:................. Telefon:..............

Paylaş
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Hiç yorum yok...

Bilgi! Maalesef sadece kayıtlı ve giriş yapmış kullanıcılar yorum gönderebilir. Giriş yapın veya Kayıt olun.